ลักษณะใบ PDF  | พิมพ์ |

     
ลักษณะใบ

ใบกล้วยไม้มีความหลากหลายมากเช่นกัน หลายชนิดใบลดรูป ไม่เจริญ ได้แก่ พวกพญาไร้ใบ ส่วนที่มีใบ ยังแยกได้เป็นพวกที่ไม่ทิ้งใบและพวกทิ้งใบ พวกทิ้งใบมักจะมีแผ่นใบบาง พวกที่ไม่ทิ้งใบ มีทั้งพวกใบกลมคล้ายต้นและใบแผ่เป็นแผ่นแบน พวกหลังนี้แผ่นใบมักจะหนาค่อนข้างอวบน้ำและแข็ง หรือถ้าแผ่นใบไม่หนาก็จะเหนียว ผิวใบมักจะมัน ส่วนขนาดของใบก็เช่นกัน พวกที่มีใบขนาดใหญ่มาก ได้แก่ พวกวนิลลา โดยเฉพาะชนิดที่พบในประเทศไทย ที่เรียกพลูช้าง (
vanilla siamensis Rolfe) มีใบใหญ่ รูปรี ยาวได้ถึง 30 ซม. และกว้างประมาณ 10 ซม. บางพวกใบเล็กมาก ได้แก่ Podochilus microphyllus Lindl. ซึ่งใบเป็นแถบเล็กๆ ยาว 5-6 มม.


ดอก


ปกติดอกกล้วยไม้มี 6 กลีบ ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง (
Sepal) 3 กลีบ และกลีบดอก (Petal) 3 กลีบ ตรงกลางดอกเป็นเส้าเกสร (Staminal column)

ที่มา :  หนังสือ  กล้วยไม้เมืองไทย รศ.ดร.อบฉันท์ ไทยทอง. สำนักพิมพ์บ้านและสวน.