ลักษณะราก PDF  | พิมพ์ |

     
ลักษณะราก

รากของกล้วยไม้อาจจะเกิดที่โคนต้นหรือตามข้อ มีขนาดและจำนวนต่างกันตามชนิด บางพวกส่วนของรากนอกจากจะทำหน้าที่ยึดเกาะแล้ว ในกล้วยไม้หลากหลายชนิดยังช่วยในการสังเคราะห์แสงด้วย เช่น พวกพญาไร้ใบ (Chiloschista spp.) มีรากที่เจริญดีมาก มีสีเขียว เป็นส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุด กล้วยไม้อื่นๆ พวกหวายและช้างต่างๆ  เฉพาะส่วนปลายของรากที่เกิดใหม่เท่านั้นที่มีสีเขียวช่วยสังเคราะห์แสง แต่ถ้าเป็นกล้วยไม้ดินหลายชนิด ส่วนของรากจะพองออกเป็นรากสะสมอาหาร (tuberous root) นอกจากนั้นรากกล้วยไม้ยังมีเนื้อเยื่อคล้ายๆ ฟองน้ำล้อมรอบเนื้อเยื่อลำเลียงตรงกลาง ส่วนที่คล้ายฟองน้ำนี้มีส่วนช่วยในการเก็บความชื้นได้อีกด้วย

Grammatophyllum speciosum Phalaenopsis cornucervi


Phalaenopsis cornucervi   Taeniophyllum obtusum

ที่มา :  หนังสือ  กล้วยไม้เมืองไทย รศ.ดร.อบฉันท์ ไทยทอง. สำนักพิมพ์บ้านและสวน.